WIELKIE OSTRZEŻENIE - OŚWIETLENIE SUMIEŃ

 

Księga Prawdy - orędzia "Ostrzeżenie" przekazane Marii Bożego Miłosierdzia

(org. "The Warnig" - Maria Divine Mercy)

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

 

 

strona główna

Orędzia do przeczytania

Massage to read http://fundraising.org.pl/en/wp-content/uploads/2013/03/flag_english.jpg

Wybrane ważne orędzia

forum

Świadectwa Nowe

Sprawdzone proroctwa Nowe

Więcej informacji

modlitwy

Orędzia do pobrania

komunikaty

linki

kontakt

! Polecana strona z orędziami "Ostrzeżenie"

(m. in. orędzia czytane z lektorem)

http://www.paruzja.info

 

Orędzia - lipiec-2013 

Księga Prawdy - orędzia Ostrzeżenie (The Warning) wszystkie orędzia do końca lipca 2013 PDF nowe

Księga Prawdy - orędzia Ostrzeżenie (The Warning) wszystkie orędzia do końca lipca 2013 (Word) nowe

 

Modlitwa o Pieczęć Boga Żywego

Maria Divine Mercy "The Book of Truth" - all messages in English PDF
Messages from 8 November 2010 to 23 August 2013

do pobrania:

Orędzia - lipiec-2013 nowe

zbiór orędzi od 2010 -2011 roku do pobrania [pdf]

zbór wszystkich orędzi w jęz. angielskim do maja 2012 [pdf] English

modlitwy krucjaty oraz Litanie Jezusa dla Ludzkości do pobrania (Microsoft Word - doc.)

modlitwy krucjaty oraz Litanie Jezusa dla Ludzkości do pobrania (PDF)

 

jeżeli nie możesz odczytać plików zapisanych w formacie PDF, pobierz bezpłatny czytnik plików pdf Adobe Reader i zainstaluj go na swoim komputerze

http://zapodaj.net/images/08eab1f05b382.jpg

nowe: Księga Prawdy już w sprzedaży, można ją zakupić tutaj (kliknij)

 

Wydarzenia zapowiadane w orędziach które później miały miejsce

 

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/524592_229192773881735_1461344169_n.jpg

Zaraz tez po ucisku owych dni słonce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielka mocą i chwała. [Mt 24,29-24,30]

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/408403_232451233555889_1103764170_n.jpg

 

nowy adres strony:  http://ostrzezenie.com.pl

 

Strona poświęcona jest orędziom, które otrzymuje od Jezusa Chrystusa katoliczka, wizjonerka z Irlandii, Maria Bożego Miłosierdzia. Mają one nas przygotować do wielkiego wydarzenia, którym ma być Ostrzeżenie - ukazanie wszystkim ludziom na ziemi ich grzechów, w taki sposób w jaki one są odbierane przez Boga. W tym samym czasie, na niebie, w wyniku zderzenia komet, ma się utworzyć znak Krzyża, który będzie widoczny dla każdego człowieka na ziemi. Ma to być dar od Boga dla ludzkości, ostatnie ostrzeżenie i wezwanie do nawrócenia przed Sądem Ostatecznym.

 

http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_413/12463223665FIK71.jpg

 

 

"Będziecie widzieć wielkie znaki na niebie zanim Ostrzeżenie będzie miało miejsce. Gwiazdy kolidować będą z takim impetem, że człowiek mylnie oceni spektakl widziany na niebie, jako katastrofalny. Wynikiem zderzenia komet będzie wielkie czerwone niebo, a znak Mojego Krzyża stanie się widoczny dla wszystkich na całym świecie. Wielu będzie się bać, ale Ja mówię: radujcie się, bo po raz pierwszy w swoim życiu zobaczycie prawdziwie Boski Znak, oznaczający wspaniałą wiadomość dla grzeszników na całym świecie."  Orędzie nr 106  z serii Ostrzeżenie

 

 

 

Również o wydarzeniu, jesteśmy informowani w dzienniczku św. Faustyny:

 

"nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzien. sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak Krzyża na niebie, a z otworów gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krotki czas przed dniem ostatecznym."

Z Dzienniczka św. Faustyny nr.83

 

 

Jesteśmy również informowani o zbliżającym się wybuchu wojny nuklearnej. Rosja i Chiny połączą siły, Europa znajdzie się pod ich wpływem i z powrotem zapanuje komunizm, prześladowani będą ludzie wierzący, kościoły będą zamykane. Chiny już obmyślają plan tej wojny i zniszczą miasta na Zachodzie. Wielkim Babilonem (Bestią z dziesięcioma rogami) - miastem które zostanie zniszczone, opisanym w Apokalipsie św. Jana będzie Unia Europejska, która upadnie i znajdzie się pod wpływem Chin i ich sojusznika Rosji. Ludziom będą wczepiane specjalne chipy, które będą miały m. in. umożliwiać dostęp do pieniędzy, robienie zakupów, a w rzeczywistości będą służyć do kontrolowania nas. Jesteśmy ostrzegani, żeby pod żadnym pozorem się na to nie zgadzać, to będzie znak bestii opisany w Apokalipsie św. Jana. i ze nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia.” Jest realizowany spisek, który ma zmusić Ojca Świętego, Benedykta XVI do opuszczenia Watykanu, będzie on ostatnim prawdziwym Papieżem, a na jego miejscu pojawi się fałszywy prorok. Informują nas również o pojawieniu się antychrysta, istnieniu światowej grupy bardzo wpływowych ludzi, która zamierza wprowadzić Nowy Porządek Świata, rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz zagrożeniu wojną nuklearną w Iranie. Prześladowania te nie będą trwać długo, zło zostanie ostatecznie pokonane, a Jezus Chrystus powróci w Chwale na ziemie.

 

 

 

 

Zaraz tez po ucisku owych dni słonce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku;
gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać
wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach
niebieskich z wielka mocą i chwała. [Mt 24,29-24,30]

 

 

 

 

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/24492/islandia_wulkan_afp_550.jpeghttp://i.wp.pl/a/f/jpeg/24758/rzeka_powodz_francja_afp_512.jpeghttp://bi.gazeta.pl/im/5/9581/z9581595X,Ratownicy-przeszukuja-gruzy-zawalonych-budynkow-w.jpghttp://www.paruzja.info/pliki/lightning.jpg

 

 

Wiele wydarzeń zapowiedzianych w orędziach Marii Bożego Miłosierdzia później faktycznie miało miejsce, m. in. abdykacja Benedykta XVI, wybuch wulkanu na Islandii, trzęsienia ziemi w Hiszpanii, Anglii, Norwegii, Ameryce Płd. powódź we Francji czy fala upałów w Turcji w 2011 roku.

Szczegóły tych wydarzeń można znaleźć tutaj

 

http://www.paruzja.info/pliki/lightning.jpg

Nowość!

 

orędzie zapowiadające odejście Benedykta XVI sprawdza się równo po roku -  11.02.2013 roku o godz. 11:30: "Mój biedny Święty Wikariusz, Papież Benedykt XVI, zostanie usunięty ze Stolicy Apostolskiej w Rzymie Orędzie nr 343 z serii Ostrzeżenie Sobota, 11.02.2012, godz.11.30" link do orędzia: Mój biedny Święty Wikariusz, Papież Benedykt XVI, zostanie usunięty ze Stolicy Apostolskiej w Rzymie

 

 

 

 

Papież Benedykt XVI wypowiada się o prywatnych objawieniach:

http://famvin.org/pl/files/2009/03/benedykt-xvi.jpg

Przypominamy, że sprawę odróżniania objawień prywatnych od jedynego Objawienia publicznego poruszył Benedykt XVI w swej niedawno ogłoszonej posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini. Czytamy tam:
 

„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19- 21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

 

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.


 

 

Tutaj są zamieszczone najnowsze orędzia:

źródła orędzi:

(paruzja.info  i  ostrzezenie.wordpress.com)

 

 

 

nowe orędzie znajdują się pod tym adresem: http://ostrzezenie.com.pl

 

 

Nawrócą się miliardy i po raz pierwszy rozpoznają Boga, Boga w Trójcy Jedynego

orędzia "Ostrzeżenie" 16.11.2013, godz. 22:17

tłumaczenie robocze (paruzja.info)

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy przyjdę do świata z Moim Bożym Miłosierdziem, ludzie otrzymają szansę, by starać się o Moje Miłosierdzie, gdyż dla wielu będzie to pierwsza prawdziwa spowiedź. 

Każdy, bez względu na to, kim jest, doświadczy tego wyjątkowego Mojego objawienia, pobłogosławionego Władzą Mojego Ojca. Oświetlenie Sumienia przyniesie ze sobą wiele bólu, ponieważ smutek, jakiego doświadczą zagubione dusze, będzie tak wielki, że nie będą w stanie znieść tego wstrząsu. Wielu ogarniętych żalem, będzie mdlało i upadało. Jednak uświadomią sobie, jak bardzo ich dusza najpierw potrzebuje być oczyszczona, zanim będzie gotowa do wprowadzenia do Mojego Wiecznego Raju. Ci ludzie będą wtedy wiedzieli, czego się od nich oczekuje i przez jakiś czas po tym Wielkim Wydarzeniu, będę cierpieli pokutę. Wielu ludzi będzie myślało, że im się to śni. Niektórzy pomyślą, że to koniec świata, ale tak nie będzie. To będzie Ostateczne Ostrzeżenie, które zostanie dane ludzkości, aby pomóc jej odkupić się przed Bogiem. 

Nawrócą się miliardy i po raz pierwszy rozpoznają Boga, Boga w Trójcy Jedynego i będą wdzięczni za danie im dowodu na Istnienie ich Stwórcy. Niektórzy po prostu skulą się i ukryją przed Moim Światłem, które przyniesie im niesamowity ból i odwrócą się plecami bez odrobiny wyrzutów sumienia w duszy. Oni odrzucą Moją Interwencję. Lecz pozostali będą się radować, gdy doświadczą Moich Promieni Miłosierdzia, gdyż te dusze będą tak bardzo wdzięczne, że doświadczyły Mojej Obecności, iż z łatwością będą przyciągane do Mojego Światła z tęsknotą za Moją Obecnością, która będzie poza ich zasięgiem, bo nie będzie to jeszcze czas otwarcia Bram do Mojego Nowego Raju. I tak, będą oni wtedy musieli pokutować, jako Moi Uczniowie, za te dusze, które odrzuciły Moją Miłosierną Dłoń.

Po tej Wielkiej Interwencji dokonanej przez Boga, aby dać ludzkości szansę na przygotowanie się do Mojego Powtórnego Przyjścia, w świecie będzie się zadawać wiele pytań. Niektórzy będą tak odmienieni w swoich duszach, że poświęcą wiele czasu, aby pomóc nawrócić się tym, których będą chcieli uratować przed oszustwem. Inni będą pełni skruchy i zajmie im trochę czasu, aby w pełni mogli zrozumieć znaczenie swojego położenia względem Mnie i poświęcą wiele uwagi temu, by się ze Mną pojednać.

Wówczas wrogowie Boga będą zaprzeczali, że Ostrzeżenie się wydarzyło i będą oszukiwali miliony, aby uwierzyły, że było to astronomiczne wydarzenie, gdy światło słoneczne wyprzedziło całą planetę, jako unikalne zdarzenie, spowodowane przez ruch Ziemi wokół własnej osi. Nic nie mogłoby bardziej odbiegać od Prawdy. I gdy będą rozpowszechniali wszystkie te wyjaśnienia, zaprzeczą, że Istnieje Bóg i odciągną wielu ode Mnie. Niestety, wielu z nich nie powróci do Mnie i dopiero kiedy nastąpi Interwencja Boga, który będzie zmuszony ukarać swoich wrogów, chcąc sprawić, by się opamiętali, ich dusze mogą zostać oczyszczone.

Bądźcie wdzięczni za te Łaski, gdyż bez tego Daru od Boga, bardzo niewielu ludzi byłoby w stanie wejść przez Bramy Raju.

Wasz Jezus

 

Staniecie przede Mną samotni - nikogo nie będzie obok was

orędzia "Ostrzeżenie" 15.11.2013, godz. 20:00

Moja szczerze umiłowana córko, przez Władzę Mojego Ojca, Boga Najwyższego, pragnę poinformować wszystkich, którzy cierpią w Moje Imię, że bliski jest czas, gdy Ostrzeżenie będzie miało miejsce.

Ci z was, którzy otrzymali wiedzę o tym Moim Wielkim Dniu Miłosierdzia, wkrótce zobaczą znaki. Musicie wyznać swoje grzechy przede Mną, abyście byli odpowiednio przygotowani do tego wydarzenia, które wstrząśnie światem.

Zrobię to szybko, abym mógł uratować tych ludzi, którzy odcięli pępowinę, łączącą ich ze Mną, zanim będzie za późno. Musicie Mi zaufać i zbierać się na modlitwie, aby dusze, które są w ciemności, nie zginęły, zanim zostanie im udzielone uwolnienie od ich grzechów. Zajrzyjcie teraz do waszych serc i dusz i spójrzcie na nie tak, jak Ja je widzę. Co widzicie? Czy będziecie w stanie stanąć przede Mną i powiedzieć: "Jezu, robię wszystko czego Ty pragniesz ode mnie, aby żyć takim życiem, jakiego Ty ode mnie oczekujesz."? Czy powiecie: "Jezu, obrażam Cię, gdyż nic nie mogę na to poradzić, dlatego proszę, miej Miłosierdzie nad moją duszą."? Albo czy powiecie "Jezu, grzeszyłem, ale tylko dlatego, żeby się bronić."?

Staniecie przede Mną samotni - nikogo nie będzie obok was. Pokażę wam wasze dusze. Zobaczycie na niej każdą plamę. Przeżyjecie te grzechy na nowo i wtedy dam wam czas, abyście Mnie poprosili, abym okazał wam Moje Miłosierdzie. Nie dlatego, że macie prawo do Mojego Miłosierdzia - ale tylko dlatego, że Ja decyduję się dać wam ten Dar.

Mój Dzień zaświta nieoczekiwanie, przez znaki, które zawczasu zostaną wam pokazane.

Od trzech lat próbuję otworzyć wam oczy na Prawdę. Niektórzy z was ją przyjęli. Inni odrzucili mi ją w Twarz. Teraz jest czas Mojego Miłosierdzia Bożego i tylko ci, którzy otworzyli swoje serca dla Mnie i którzy Mnie przyjmują, będą mieli możliwość odkupienia się.

Bądźcie wdzięczni za Moją bezwarunkową Miłość.

Wasz Jezus

 

Ich wiara zostanie wystawiona na taką próbę, jak nigdy dotąd

orędzia "Ostrzeżenie" 14.11.2013, godz. 12:00

Moja szczerze umiłowana córko, Światło Boga oświeca wszystkie Jego dzieci, które są teraz w jedności ze Mną, Jezusem Chrystusem. Wszyscy chrześcijanie na świecie, którzy żyją Moim Słowem i którzy karmią się Moim Ciałem i piją Moją Krew, doświadczą duchowego cierpienia, jak nikt inny, z powodu swojej wiary we Mnie. Mam na myśli wszystkich chrześcijan, którzy żyją Prawdą, którzy postępują tak, jak ich uczyłem i którzy Słowo w Słowo przestrzegają Mojego Nauczania.

Ci wszyscy, w tym także ci, którzy nigdy nie słyszeli o Moich Orędziach dla świata, wkrótce zrozumieją, jak to jest żyć we Mnie i ze Mną. Ich wiara zostanie wystawiona na taką próbę, jak nigdy dotąd i niestety, wielu z nich nie będzie w stanie wytrzymać presji z jaką będą mieli do czynienia, z powodu nienawiści, które będzie im okazywana. Zrobią wszystko, aby pozostać wiernym Świętej Ewangelii, ale w ten sposób skupią na sobie straszną nienawiść i zostaną nazwani kłamcami. Nie potrwa to długo wobec wszystkich chrześcijan, którzy wytrwale będą głosili Moje Słowo, zostaną oni oskarżeni o to, że są skrajnie prawicowymi despotami, podczas, gdy prawdziwymi winowajcami będą ci, którzy będą ich ranili.

Wzywam was wszystkich do milczenia i nie reagowania na gnębicieli, którzy będą starali się zniszczyć waszą wiarę i miłość do Mnie. Ci, którzy będą pluli jadem i krzyczeli na was, potrzebują waszej modlitwy i przebaczenia. Modląc się za te dusze, zniszczycie wpływ szatana i trudno mu będzie dać upust swojej złości wobec was.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych wszystkich, którzy będą traktowani jak pionki w zaciekłej walce o zniszczenie Mojego Kościoła na Ziemi. Proszę odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby wytrzymać prześladowania religijne.

Modlitwa Krucjaty (126) O wytrzymanie prześladowań religijnych:

Drogi Jezu, pomóż mi, aby wytrzymał każdy rodzaj prześladowań w Twoje Święte Imię.

Pomóż tym, którzy błądzą w przekonaniu, że świadczą o Twoim Dziele.

Otwórz oczy wszystkim, którzy mogą być kuszeni, by niszczyć innych, przez niegodziwe działanie, czyny i gesty.

Chroń mnie przed wrogami Boga, którzy powstają, aby próbować uciszyć Twoje Słowo i którzy starają się Ciebie wypędzić.

Pomóż mi wybaczać tym, którzy cię zdradzili i daj mi Łaskę, abym trwał niezachwianie w swojej miłości do Ciebie.

Pomóż mi żyć Prawdą, której nas nauczyłeś i zawsze pozostawać pod Twoją Ochroną. Amen.

Idźcie, wszyscy, którzy naprawdę Mnie kochacie i wykonujcie wszystko czego was uczyłem. Miłujcie się wzajemnie, jak wam powiedziałem. Nie okazujcie nienawiści innym. Módlcie się natomiast za tych, którzy was prześladują. Okazujcie miłość, gdy jest wam okazywana nienawiść, ponieważ to będzie wasza broń przeciwko mocy zła.

Wasz Jezus

 

Pierwszy znak będzie taki, że Ziemia zacznie się szybciej obracać. Drugi znak będzie dotyczył słońca, które wyłoni się większe, jaśniejsze i zacznie się obracać

orędzia "Ostrzeżenie" 12.11.2013, godz. 20:30

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Mój Czas się zbliża, wielu będzie pogrążonych we śnie, ale ci, którzy są pobłogosławieni otwartymi oczami na Moje Światło, rozpoznają znaki. Otrzymają błogosławieństwa, aby się przygotować i tylko ci, którzy się Mnie trzymają będą w stanie przetrwać te zmiany.

Im bliżej do Dnia Mojego Wielkiego Powrotu, tym więcej ludzi, którzy mówią, że kochają Boga, oddali się ode Mnie. Nawet ci, którzy mówią, że są święci i będą się wywyższali w hierarchii Mojego Kościoła na Ziemi, nie będą w stanie ujrzeć Prawdy. Nie zobaczą Prawdy, ponieważ będą  zbyt zajęci angażowaniem się w sprawy i ceremonie, które będą dla Mnie zniewagą.

Pierwszy znak będzie taki, że Ziemia zacznie się szybciej obracać. Drugi znak będzie dotyczył słońca, które wyłoni się większe, jaśniejsze i zacznie się obracać. Obok niego zobaczycie drugie słońce. Wtedy pogoda sprawi, że świat będzie wstrząsany, a te zmiany spowodują, że wiele części Ziemi zostanie zniszczonych. Kary - a będzie ich wiele - pozbawią ludzkość arogancji tak, że dusze będą błagały o Miłosierdzie Boże. Nic innego nie poruszy kamiennych serc tych, którzy wykluczyli ze swojego życia miłość Boga.

Grzech ludzkości będzie szybko narastał, a grzech bałwochwalstwa owinie się trzykrotnie wokół Ziemi. Pogaństwo, w stroju królewskiej monarchii, przeniknie Mój Kościół na Ziemi. Gdy poganie obejmą Mój Kościół, nie będzie uwielbiania Boga. Gdy poganie, ateiści i inni niewierzący, którzy otwarcie odrzucają istnienie Boga, obejmą Mój Kościół, to nie będą oni zginać swoich kolan przede Mną, Jezusem Chrystusem. Gdy Mój Kościół oświadczy, że wita z radością wszystkich, nie dajcie się oszukać. Nie znaczy to, że powitają z radością pogan w Moim Kościele, by i oni mogli pokłonić się przed Moim Tabernakulum. Nie, to będzie parada bałwochwalstwa przede Mną, spowodowana przez grzech pychy, aby bezcześcić Poświęcone i Święte Tabernakula. Będą umieszczać pogańskie symbole na Moich Ołtarzach i będą domagać się, aby niczego nie podejrzewający parafianie witali swoich współbraci i współsiostry życzliwie i z hojnością. Od wszystkich będzie się wymagać zaprzeczenia Prawdzie, tak, by z radością powitać fałszywych czcicieli, którzy będą tratować Moje ołtarze. Wtedy Ręka Boga opadnie.

Będą rozprzestrzeniać się wojny; trzęsienia ziemi wstrząsną czterema krańcami ziemi i ludzkość ogarnie głód, a wszystkie nikczemne gesty i zniewagi czynione przed Bogiem doprowadzą do strasznych kar. Kiedy ci, którzy przyjmują Moje Miłosierdzie będą prowadzili Mój Kościół - każdy demon będzie przeklinał te dzieci Boże. Bóg będzie interweniował, aby je ochronić i biada tym, którzy będą pluli w Twarz swojego Stwórcy.

Nadszedł czas. Ci, którzy Mnie przeklinają, będą cierpieli. Ci, którzy idą za Mną, przeżyją te prześladowania, i doczekają dnia, kiedy przyjdę, aby objąć ich Moimi Miłosiernymi Ramionami. A potem, tylko ci, którzy pozostali, ponieważ odrzucili Moją Miłosierną Dłoń, zostaną przekazani bestii, którego ubóstwiali i u którego szukali przyjemności.

Tak wiele osób będzie odrzucało Mnie, aż do końca. Dwie trzecie będą pluły na Mnie, walczyły z Moją Interwencją i będą wykrzykiwali na Mnie wszelkiego rodzaju nieprzyzwoitości. W miarę, jak ten Dzień będzie się przybliżał, nienawiść wobec Mnie, będzie widoczna dla wszystkich. Nawet ci, którzy przed światem stwarzają pozory, że oddają cześć Bogu, po cichu będą Mnie przeklinali.

Dzień, w którym oszustwo bestii zostanie odsłonięte, aby wszyscy je zobaczyli, będzie dniem, którego nikt nie zapomni. Gdyż ten dzień, kiedy świat zobaczy oszusta, antychrysta, wynoszącego się z Moją Koroną na swojej głowie - ubranego w czerwone szaty - będzie dniem, gdy ogień wyleje się z jego ust. Gdy ohyda wreszcie dotrze do świadomości ludzi ogień obejmie go, a on sam i wszyscy, którzy ślubowali mu wierność, zostaną wrzuceni do otchłani. A potem przyjdę tak, jak wam powiedziałem. Wzbudzę Mój Kościół i doprowadzę świat do jedności ze Świętą Wolą Mojego Ojca i w końcu zapanuje pokój.

Wszystko, co wam powiedziałem, jest Prawdą. Wszystko, co ma się wydarzyć, wydarzy się tak, jak wam powiedziałem. Stanie się to szybko, gdyż mimo Mojego Gniewu, który jest spowodowany przez zakłamanie i niewdzięczność człowieka, przyjdę tylko po to, aby wreszcie doprowadzić to cierpienie do końca. Przyjdę zbawić wszystkich grzeszników, ale wielu nie będzie chciało być zbawionych.

Bądźcie silni, Moi umiłowani wyznawcy, gdyż ochronię wszystkich grzeszników, którzy przyjmą Moja Miłosierną Dłoń podczas Ostrzeżenia. Tak więc każde dziecko Boga, wierzące i niewierzące, zostanie uwzględnione w tej Wielkiej Interwencji z Nieba. Ale po tym czasie, anioł Boży oddzieli dobrych od złych. Czas jest krótki.

Wasz Jezus

 

Kary Mojego Ojca się zaczęły, a świat doświadczy większej liczby ekologicznych wstrząsów

orędzia "Ostrzeżenie" 12.11.2013, godz. 15:52

Moja szczerze umiłowana córko, błędem jest sądzić, że Bóg w tym czasie nie wymierza swojej Sprawiedliwości na świecie. Kary Mojego Ojca się zaczęły, a świat doświadczy większej liczby ekologicznych wstrząsów, bowiem zaczyna się oczyszczanie Ziemi.

Przygotowania są obecnie w toku i wkrótce wrogowie Boga zostaną usunięci i ukarani, ponieważ oni nigdy nie zwrócą się z prośbą o Moje Miłosierdzie. Gniew Mojego Ojca jest wielki i biada tym, którzy przeciwstawiają się Słowu Bożemu, gdyż oni zostaną powaleni i podeptani, gdy ostateczne oczyszczenie Ziemi zderzy się z zarazą złego ducha - wszystko nastąpi w tym samym czasie.

Kiedy zobaczycie, że żywioły natury reagują gwałtownie, będziecie wiedzieli, że spada już Ręka Sprawiedliwości. Pycha człowieka, jego obsesja na własnym punkcie, wiara we własną, niedoskonałą inteligencję w sprawach duchowych, sprowadziła na ludzką rasę wylanie ognia z czterech czar na cztery krańce Ziemi.

Zignorowaliście ostrzeżenia, dlatego walka o zniszczenie grzechu na dobre się rozpoczęła.

Jezus Chrystus

Syn Człowieczy

 

Matka Zbawienia: Zbawienie osiągniecie wyłącznie poprzez pojednanie z Bogiem

orędzia "Ostrzeżenie" 10.11.2013, godz. 15:20

Moje dziecko, moją rolą, jako Matki Zbawienia jest przypominanie wam wszystkim o tym, co powiedziałam wam na przestrzeni wieków. Miłujcie się wzajemnie, tak jak mój Syn was miłuje. Wszystkim okażcie współczucie, a zwłaszcza tym, którzy was prześladują. Słuchajcie tego, co objawiłam wizjonerom w La Salette i Fatimie i rozważajcie to w najdrobniejszych szczegółach. Bardzo niewiele z tego, co poleciłam, zostało przez was zrealizowane. Moje ostrzeżenia zostały odrzucone i z powodu zignorowania tego, co wam przekazałam, stanie się to teraz rzeczywistością.

Kiedy Niebiosa objawiają orędzia ludzkości, to jest to podobne do nawiązywania kontaktu z wielką kamienną fortecą. Niektóre z moich objawień przesączyły się i posłuchano ich. Wiele z nich po prostu zostało odrzuconych przez tych, którzy mają małą wiarę i twierdza stała się nieprzenikniona dla interwencji z Nieba, danej wam, aby zwiększyć waszą wiarę i aby chronić was w Ramionach Boga.

Moja rola, jako Współodkupicielki oznacza, że moja moc przeciw diabłu została tak bardzo przez Boga wzmocniona, jak jeszcze nigdy dotąd A teraz przychodzi ten czas, gdy całe nabożeństwo do Mnie będzie starannie usuwane przez wrogów mojego Syna. Kiedy szacunek do mnie będzie pośpiesznie odrzucany i gdy żądanie o ochronę państw przed komunizmem będzie przekręcane, wtedy moje pragnienia nie będą już spełniane. Od teraz, rzadkością będzie przyznawanie mnie, Matce Boga, oficjalnego patronatu w Kościołach Mojego Syna na Ziemi, co wcześniej było rzeczą normalną. Będą unikać mojej mocy przeciwko bestii poprzez usuwanie mojego obrazu, mojego Różańca Świętego i innych nabożeństw do mnie z wielu Kościołów katolickich. 

Następnie, ze świątyń Boga zostaną usunięte wszelkie ślady mojego Syna, Jezusa Chrystusa, w ramach przygotowań dla bestii, który przyjdzie i zasiądzie na tronie w najwyższej świątyni Boga. Wówczas prawdziwe znaczenie pojednania z Chrystusem zostanie zmienione, kiedy będą mówili, że jeśli będziecie prowadzić dobre życie, to nie ma już potrzeby, by prosić Boga o przebaczenie za swoje grzechy. Ludzie zaczną wierzyć w swoje własne poglądy dotyczące tego, co czyni ich dobrymi w Oczach Boga. Ale nigdy nie wolno wam zapominać, że zbawienie, Dar dla wszystkich grzeszników na świecie, nigdy nie może stać się ich własnością, jeśli najpierw nie poproszą Boga o wybaczenie im. To jest istota Przymierza, które zostało uzyskane dla ludzkości poprzez śmierć Mojego Syna na Krzyżu. Jezus Chrystus zdobył dla świata zbawienie od grzechów i Dar Życia Wiecznego. Ale, aby otrzymać ten Dar, należy prosić Boga o przebaczenie swoich grzechów.

Zbawienie jest wasze, ale  wyłącznie poprzez pojednanie z Bogiem.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Bóg Ojciec: Żadne naukowe wyjaśnienie nie będzie miało sensu, gdy będą widoczne dwa słońca

orędzia "Ostrzeżenie" 10.11.2013, godz. 15:00

Moja najdroższa córko, Moim Pragnieniem jest bardzo szybkie zebranie razem wszystkich Moich dzieci, aby byli świadkami Mojej Obietnicy. Mój Wielki Dar przyjdzie w środku strasznych, duchowych prześladowań, kiedy wszystko czym Ja Jestem będzie odrzucane. Światu zostaną zaprezentowani nowi bogowie, z których żaden nie istnieje. Pokryci błyszczącą fasadą, będą przeznaczeni do powstrzymania wiary wszystkich w Moje Istnienie. Cała ta herezja zgasi Światło Boga.

Wkrótce gwiazdy przestaną świecić ze swoją wielką intensywnością. Wkrótce nowe, nieoczekiwane znaki, które przeczą całemu ludzkiemu rozumieniu nauki, będą przeze Mnie pokazane niedowierzającemu światu, jako początek objawienia się Mojej Interwencji. Żadne naukowe wyjaśnienie nie będzie miało sensu, gdy będą widoczne dwa słońca. Żadna definicja ograniczona ludzką wiedzą, nie będzie sensowna. Jednak o każdym znaku, danemu światu z Nieba powiedzą, że to z powodu istnienia innego życia ludzkiego we wszechświecie.

Ja Jestem Twórcą całego życia. Ja stworzyłem człowieka. Ja stworzyłem świat. Nigdy temu nie zaprzeczajcie, ponieważ gdy tak zrobicie, będziecie popierali fałszywą doktrynę. Każda interwencja z Nieba - a będzie ich wiele - będzie wyjaśniana. Kiedy zobaczycie te znaki, wiedzcie, że Dzień Powtórnego Przyjścia jest bliski.

Proszę was, drogie dzieci, nigdy nie odrzucajcie Mnie ani nie zaprzeczajcie Mojej Obietnicy przyniesienia światu ostatecznego pokoju i pojednania, które będą wasze, jeśli przyjmiecie je na Moich Warunkach, a nie swoich własnych. Moja Wola ma się w końcu wypełnić. Aby was przygotować, pokażę światu wiele cudów na niebie, we wszechświecie i w układzie planetarnym. Kiedy będziecie świadkami tych wydarzeń, chcę, żebyście byli radośni ponieważ będziecie wtedy wiedzieli, że Ja zwiastuję powrót Mojego Syna, aby wypełnić Jego Obietnicę wiecznego zbawienia.

Otrzyjcie łzy ze swoich oczu. Wiem, jak trudne będą wasze doświadczenia. Mam tu na myśli wszystkie Moje dzieci, łącznie z wierzącymi i niewierzącymi, jak i z tymi, którzy są winni strasznego grzechu - nikt z was nie jest wykluczony. Kiedy pojednacie się z Moim Synem, staniecie się częścią Niego i na zawsze będziecie królować z Nim w Raju.

Wasz Ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Wkrótce wielu zacznie korzystać ze swojej wiedzy naukowej, aby oceniać Najświętsze Ewangelie

orędzia "Ostrzeżenie" 09.11.2013, godz. 11:48

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce wielu zacznie korzystać ze swojej wiedzy naukowej, aby oceniać Najświętsze Ewangelie. Zamiast głoszenia Prawdy Mojego Słowa, które pochodzi od Mądrości Bożej, zaczną przekręcać je tak, aby nadać mu bardziej nowoczesny wizerunek.

Wszystkie Moje Słowa, zawarte w Świętej Ewangelii, będą inaczej interpretowane. Powiedzą, że Moje Słowo oznacza coś nowego, co będzie bardziej stosowne w dzisiejszym świecie. Będą starali się podawać przykłady tego, jak bym was nauczał, gdybym w obecnym czasie chodził po Ziemi. Zniknie prostota Słowa Bożego, które jest dla każdego. Ci, którzy są inteligentni, wykształceni i dumni z postępu człowieka w świecie nauki, zaczną wtedy wypowiadać się obraźliwie.

Kościół przyjmie tak zwane nowe odkrycia naukowe, które podważą to, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Będą one ujawniać to, co zostanie nazwane nowymi dowodami, które poddają w wątpliwość to, jak świat został stworzony. Potem powiedzą, że wiele z tego, co jest zawarte w Biblii, to są po prostu metafory mające na celu stworzenie pokoju wśród ludzi. Wykorzystają przesłanie humanizmu, miłość wzajemną, gdy chodzi o zdolność do opieki nad ubogimi, niewykształconymi i potrzebującymi, żeby zastąpić nimi Prawdę, którą otrzymaliście w Ewangeliach. Następnie, nowe, fałszywe doktryny, które będą wydawały się podobne do Prawdy, zostaną przyjęte przez kapłanów i tylko ci, którzy mocno trwają przy Moim Słowie utrzymają Prawdę przy życiu.

Moi ukochani wyznawcy, gdy okaże się, że już bardzo niewielu słucha Prawdy - Słowa Bożego - wtedy musicie nawzajem się pocieszać. Nadal musicie przypominać o Prawdzie tym, którzy są w Moich Kościołach, którzy z aplauzem przyjmą wprowadzane herezje, gdyż wielu z nich nadal nic nie będzie rozumiało. Tak daleko odpadną ode Mnie, że z łatwością zaakceptują te zmiany. Osobom małej wiary o wiele łatwiej będzie przyjąć słowo tych, którzy domagają się reformy, niż pozostać wiernym Słowu Bożemu.

Wkrótce nastąpi nawoływanie do wprowadzenia pierwszych zmian. Ze słodyczą będą uspokajali i z pasją będą mówili o konieczności zaistnienia, jako jeden zjednoczony kościół światowy - aby okazać miłość i tolerancję dla wszystkich - i tak będziecie poprowadzeni do popełnienia największego błędu. Wielu będzie w szoku, jak szybko Mój Kościół będzie wydawał się obejmować świecki świat. Wielu będzie zachwyconych ze sposobu, w jaki różne religie, poganie i heretycy, będą się przepychać, aby dołączyć do tego nowego, charytatywnego jednego światowego kościoła. Powiedzą: "W końcu kościół, który jest tolerancyjny dotarł do wszystkich." Już nie będą się wstydzili okazywania nieposłuszeństwa Bogu. Będą natomiast z dumą głosili, że ich nędzne grzechy są dopuszczalne nie tylko w Oczach Boga, ale już nie są w ogóle uważane za grzechy. Stworzy to wszędzie wielką radość.

Po raz pierwszy w historii, ci, którzy wprowadzają Mój Kościół w błąd będą kochani, adorowani i praktycznie nie spadnie na nich żadna krytyka.

Największa herezja, nie widziana od czasu Mojej śmierci na Krzyżu, pochłonie teraz Mój Kościół na Ziemi. Wypełnią oni Moje Kościoły obraźliwymi, pogańskimi symbolami, a Ja nigdzie nie będę widoczny. A gdy będą wypełniali budynki, które zostały stworzone, aby adorować Mnie, Mój Prawdziwy Kościół, składający się z tych, którzy pozostali wierni Prawdzie, stanie się jedyną Prawdziwą Świątynią Boga, ponieważ oni nigdy nie zaakceptują zbezczeszczenia Mojego Ciała. Ich wiara pozwoli im szerzyć Ewangelię i utrzymywać płomień Ducha Świętego.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Kiedy misja, która utrzymuje, że głosi Słowo Boże, jest fałszywa, wówczas nie będzie jej okazywana nienawiść

orędzia "Ostrzeżenie" 08.11.2013, godz. 12:09

Moje drogie dzieci, jako umiłowane Boże maleństwa, nigdy nie wolno wam pozwolić, aby niezgoda przekształciła się we wzajemną nienawiść. Zły duch doprowadza was do strasznych cierpień, rozszerzając swoją nikczemną inwazję, zwłaszcza wobec wybranych Bożych wizjonerów i proroków.

Kiedy Bóg jest obecny w Misji, która jest zatwierdzona przez Niego na Ziemi, aby ratować dusze, szatan zawsze będzie ją atakował. Prawdziwych proroków Bożych poznacie poprzez prześladowania i okazywaną im nienawiść. Poznacie ich po publicznym odrzuceniu ich Misji i niegodziwych działaniach zadawanych im przez innych.

Kiedy misja, która utrzymuje, że głosi Słowo Boże, jest fałszywa, wówczas nie będzie jej okazywana nienawiść, ponieważ szatan nigdy nie będzie publicznie atakować tych, których zwodzi. Kiedy mój Syn daje się poznać, On zawsze będzie bezczeszczony, gdyż grzech oddziela człowieka od Boga. Kiedy mój Syn chodził po ziemi, wszędzie dokąd poszedł, wykrzykiwali na Niego. Przeklinali Go i rzucali kamieniami w Niego i we wszystkich, którzy za Nim szli. A gdy twierdzili, że jest oszustem, schlebiali wielu fałszywym prorokom, którzy próbowali z Nim rywalizować. Tak samo będzie, gdy będzie wykonywał swoją ostateczną wędrówkę, aby zebrać wszystkich, którzy pozostają w Nim i z Nim. On zjednoczy wszystkich, którzy żyją według Jego Nauczania i którzy pozostają prawdziwymi i pokornymi sługami. Następnie, z pomocą Jego Kościoła Reszty, będą walczyli do samego końca, aby ocalić jak najwięcej dusz, w tym dusz wszystkich Jego wrogów i tych wszystkich, którzy nie chcą Go przyjąć.

Jeśli kochacie mojego Syna, nigdy nie wolno wam ranić Go poprzez wzajemną nienawiść. Mój Syn powiedział wam, że nie możecie pozostać z Nim w jedności, dopóki będzie nienawiść w waszych sercach.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście wszyscy, którzy oświadczacie, że jesteście chrześcijanami, poszli za przykładem mojego Syna.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Cały ten przewrót, którego doświadczycie będzie świadectwem Prawdy proroctw przekazanych Mojemu umiłowanemu Janowi w Księdze Apokalipsy

orędzia "Ostrzeżenie" 07.11.2013, godz. 18:35

Moja szczerze umiłowana córko, czas na nowy początek jest bliski. W trakcie przeżywania Wielkiego Ucisku, wiele wydarzeń będzie miało miejsce.

Wrogowie wewnątrz Mojego Kościoła, bez poczucia wstydu, będą próbowali twierdzić, że jeden nowy światowy kościół świecki, który powita z radością wszystkich grzeszników i wszystkie religie, jest zatwierdzony przez Boga. Gdy ci z Mojego Kościoła powitają z radością świecki świat, nie będzie on już dłużej podążał za Prawdą. Kiedy jesteście Moimi prawdziwymi wyznawcami, wasza wiara będzie widoczna w waszych czynach i dziełach. Kiedy należycie do Mnie, pozostaniecie wierni Słowu Bożemu. Kiedy zachowujecie Moje Nauczanie, jesteście posłuszni wszystkiemu, czego was nauczyłem. Kiedy nie należycie do Mnie, będziecie przeklinać swoich braci i siostry. Kiedy nie należycie do Mnie, będziecie nienawidzili tych, którzy należą do Mnie. Kiedy wierzycie, że będziecie mieli życie wieczne bez konieczności zapracowania na nie, to jesteście w wielkim błędzie.

Jeśli powiecie, że grzech wypływa z natury i że tylko sprawiedliwy i czysty Bóg może przebaczyć każdy grzech, to jest prawda. Ale jeśli uważacie, że życie wieczne jest waszym naturalnym prawem i że nie ma potrzeby żałować, wtedy zaprzeczacie Prawdzie. Kocham każdego z was. Nigdy nie mógłbym być okrutny, niedobry, złośliwy, czy obrazić lub zranić jakiegokolwiek dziecka Bożego. Ale Ja nigdy nie otworzę drzwi do Mojego Królestwa któremukolwiek grzesznikowi, dopóki nie okaże on prawdziwej skruchy za wyrządzone krzywdy. Kiedy prowadzę was do zbawienia, otwieram wszystkie drzwi, abym mógł przyjąć was z radością w ostatnim dniu. Wiele drzwi się teraz otwiera, ale niewielu nimi wchodzi. Nikt z was nie wejdzie do Mojego Królestwa, chyba że będziecie posłuszni Mojemu Słowu danemu w Świętej Ewangelii. Wasza wiara musi być czysta. Wasza wzajemna miłość, musi być prawdziwa, a dzięki waszemu posłuszeństwu Mojemu Słowu uzyskacie dla siebie Dar życia wiecznego.

Wielu, którzy nazywają siebie chrześcijanami, nie są wiernymi Mojemu Kościołowi. Przyjmujecie Mnie w Komunii Świętej ze sczerniałymi duszami. Lekceważycie Moje Nauczanie i akceptujecie grzechy, które uważacie za nieistotne w waszych oczach. Rozpowszechniacie kłamstwa o innych złośliwym językiem i potępiacie wielu w Moje Święte Imię. Otrzymaliście Prawdę w Świętych Ewangeliach, ale nie czynicie tego, czego one uczą. Moja miłość do was oznacza, że, podczas gdy wielu z was nie będzie zasługiwać na Zbawienie, które dałem światu przez Moją śmierć na Krzyżu, nadal dam jeszcze wszystkim szansę, aby zobaczyli Prawdę podczas Mojego Bożego Miłosierdzia, kiedy stanę przed wami, aby pomóc wam zdecydować się, czy przyjąć Mój Dar czy nie.

Cały ten przewrót, którego doświadczycie będzie świadectwem Prawdy proroctw przekazanych Mojemu umiłowanemu Janowi w Księdze Apokalipsy. Kiedy zobaczycie, że Kościół wchodzi w jedność ze świeckim światem, będziecie wiedzieli, że nadszedł czas na Moją Misję zebrania dusz z całego świata.

Wasz Jezus

 

Światło Boga będzie świeciło nad wami i obiecuję, że nie będziecie się czuli samotni

orędzia "Ostrzeżenie" 05.11.2013, godz. 11:00

Moja szczerze umiłowana córko, Bóg rozpoczął już ostatnie przygotowania, aby zapewnić, by zbawienie zostało przyniesione wszystkim Jego dzieciom. Tak wielu z was jest obojętnych na to, co dokładnie oznacza Powtórne Przyjście i dlatego nie przygotowujecie się. Wielu z was nie wierzy, że stanie się to w bardzo niedługim czasie. Tak więc tylko ci, którzy są naprawdę przygotowani, będą gotowi na powitanie Mnie, ich Oblubieńca, odpowiednio ubrani i prezentujący się przede Mną jak należy. Inni będą pogrążeni we śnie, nieprzygotowani i zdezorientowani. Niektórzy nie będą wierzyli we Mnie, aż do czasu, gdy będę widziany w każdej części świata. Niektórzy umrą z szoku, ale większość zostanie przepełniona radością i zachwytem. Tym, którzy dadzą się zwieść, zostanie wybaczone, jeśli poproszą Mnie o udzielenie im uwolnienia od kary. Niestety, wielu z nich odrzuci Moje Wielkie Miłosierdzie, ponieważ ich serca zamienią się w kamień i nic ich nie otworzy.

Czas, który nadejdzie będzie pełen wielkich objawień i szczególnych Łask wylewanych na was. Będę tak czynił, aby was wzmocnić, abyście nie sprzedali swoich dusz za ziemskie atrakcje. Coraz więcej z was zbliży się do Mnie i gdy będę mówił do waszych dusz, będziecie odczuwali pokój pośród grozy wielkiej apostazji. Kiedy będziecie świadkami tej obrzydliwości, będziecie lepiej zabezpieczeni, aby ją wytrzymać i pomagać innym. 

Światło Boga będzie świeciło nad wami i obiecuję, że nie będziecie się czuli samotni, nawet wtedy, gdy zostaniecie odrzuceni przez tych, którzy nie wiedzą co czynią. Kiedy chodziłem po Ziemi, faryzeusze odciągali tak wielu ode Mnie. Tak samo będzie się działo teraz. Wielu z was będzie nakłanianych, nie tylko do odrzucenia Mojego Wołania z Nieba w tej chwili, lecz także Mojego Nauczania. Moje Nauczanie nigdy nie może zostać zmienione, ponieważ jest Prawdą, a tylko Prawda może was uratować.

Wasz Jezus

 

Gniew Mojego Ojca będzie wzrastał w miarę nasilania się buntu Jego niewdzięcznych dzieci przeciw Jego Wszechmocnemu Przymierzu

orędzia "Ostrzeżenie" 04.11.2013, godz. 16:00

Moja szczerze umiłowana córko, dzieci Boże muszą zrozumieć potworność wielkiej bitwy, która ma miejsce między Moim ukochanym Ojcem a złym duchem. Tak niewielu z was mogłoby kiedykolwiek zrozumieć zaciekłość tej wielkiej bitwy, która już się rozpoczęła.

Aniołowie w Niebie zaczęli ostateczną bitwę, aby zniszczyć wrogów Mojego Ojca na Ziemi. Gdy bitwa będzie szalała, wszędzie będzie pochłaniała dusze. W szczególności zachęci to dusze tych, którzy są w ciemności i którzy naprawdę Mnie nie znają, aby walczyć przeciwko tym, których imiona zapisane są w Księdze Życia. Ci, którzy Mnie nie znają, którzy nie wierzą we Mnie, którzy nie wierzą w Mojego Ojca i którzy nie wierzą, że szatan istnieje, będą z boku obserwowali, jak dwie chrześcijańskie armie będą ścierały się na Ziemi. Te dwie strony będą pochodziły z Kościołów chrześcijańskich. Chrześcijanie po obu stronach będą cierpieli największe prześladowania i będą odciągani w każdym kierunku, aby skłonić ich do opuszczenia Mnie.

Niewinne dusze będą ranione nienawiścią okazywaną przez wrogów Boga, a szatan wykorzysta obie strony, jak pionki w realizowaniu swojego planu działania, przepełnionego nienawiścią, co pociągnie za sobą straszne spustoszenia na Ziemi. To spustoszenie będzie skutkiem grzechów ludzi i zdrady jakiej się dopuścili wobec Mnie. Odrzucenie przez nich Boga, Mojego Ojca, stanie się oczywiste, gdy zdecydują się zmienić Prawa ustanowione z Jego Rozkazu, tak aby stały się zadowalające w ich grzesznym życiu. Wiedzcie, że to skończy się straszliwą karą.

Gniew Mojego Ojca będzie wzrastał w miarę nasilania się buntu Jego niewdzięcznych dzieci przeciw Jego Wszechmocnemu Przymierzu. Ci, którzy przygotowują się na Moje Powtórne Przyjście zostaną zabarykadowani w pewnego rodzaju więzieniu, gdy będą przymuszani do przełknięcia kłamstw. Jeśli odmówią przyjęcia herezji, które będą siłą wpychane im do gardeł, zostaną wyrzuceni ze swoich kościołów. Moje Słowo zostanie szybko zapomniane. Wszystko, przed czym was ostrzegałem, wydarzy się dokładnie w taki sposób, jak wam powiedziałem. Ci, którzy są ślepi na Prawdę woleliby żyć w kłamstwie, gdyż łatwiej im będzie zaakceptować kłamstwa, bowiem będą one przedstawiane im w bardzo atrakcyjny sposób.

Herezje zostaną podane masom w ramach nowej konstytucji w Moim Kościele, która nie będzie miała nic wspólnego ze Mną. Wszyscy będą głośno domagali się jej zaakceptowania, ponieważ nie pozostawali czujni wtedy, gdy byli ostrzegani przed tymi wydarzeniami prowadzącymi do tego Wielkiego Dnia. Teraz musicie się przygotowywać do tego Dnia. Musicie odejść, gdy Moja Boskość będzie kwestionowana, a będzie się to odbywało na wiele sposobów, wewnątrz Mojego Kościoła na Ziemi. Gdy będziecie zajmowali się Moimi wrogami, nie wygracie. Ignorujcie ich. Módlcie się za ich dusze i przygotowujcie własne, gdyż niedługo to wszystko się zakończy. 

Wasz Jezus

 

Nie upoważniam ludzi do osądzania innych, mówienia źle o innych ani rzucania oszczerstw na duchowość innej duszy

orędzia "Ostrzeżenie" 03.11.2013, godz. 19:07

Moja szczerze umiłowana córko, sposobem identyfikacji szatańskiego ataku jest spojrzenie na sposób, w jaki zachowują się dusze, które zostały zaatakowane przez złego ducha. One nigdy nie będą spokojne. Będą natomiast z ogromnym wzburzeniem wykrzykiwać przekleństwa, kłamstwa i grzmieć ze złością na swoje ofiary. Szatan i jego demony opanowane są teraz strasznym gniewem i na swojej drodze będą atakowali, wszystkich i każdego, kto głosi Słowo Boże, w tych czasach.

Dusze, które są pełne cech, związanych z diabłem, takich jak pycha, wyniosłość i przesadny szacunek dla własnej błędnej ludzkiej inteligencji, będą pierwsze w kolejce do atakowania tych, którzy prowadzą Moją Armię Reszty. Każda taktyka, każdy czyn i każdy atak słowny będzie połączony z głęboką i nieskończoną nienawiścią do dusz, które będą oni atakowali. Ich ataki kończą się zawsze odczuciem, jakby ktoś was, ofiarę, kopnął w brzuch - klasyczny szatański atak.

Kiedy będziecie świadkami pomówień, fałszywych oskarżeń i oszczerstw przeciwko wam, Moi umiłowani wyznawcy, będziecie wówczas wiedzieli, że one nigdy nie mogą pochodzić ode Mnie, waszego Jezusa. Nie upoważniam ludzi do osądzania innych, mówienia źle o innych ani rzucania oszczerstw na duchowość innej duszy w Oczach Boga. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę Sądzić człowieka za jego grzechy. Nikomu innemu nie dano tego prawa, gdyż ono należy wyłącznie do Mnie.

Kiedy osądzacie drugiego z nienawiścią w sercu w Moje Święte Imię, wy także będziecie sądzeni przeze Mnie według waszych uczynków. Gdy ranicie inne dziecko Boga i oświadczacie, że jest złe, wtedy też zostaniecie uznani za złych w Moich Oczach. Oko za oko - taka będzie wasza kara. Możecie uważać, że jesteście usprawiedliwieni, gdy zniesławiacie inną duszę w Moje Imię, a jednak to wy jesteście wrogami w Moich Oczach. Ci, którzy wywyższają się przede Mną, twierdząc, że ich ludzka wiedza dotycząca spraw duchowych czyni ich lepszymi, muszą wiedzieć, że staną się oni niczym. Kiedy Mnie odrzucacie i oświadczacie, że Moje Święte Słowo pochodzi z ust złego ducha, to przypieczętowujecie swój los i nigdy nie zobaczycie Mojego Oblicza. Nie otrzymacie żadnego Miłosierdzia, gdyż bluźnicie przeciwko Mnie.

Moje ostrzeżenie dla tych, którzy Mnie zdradzają, jest takie. Walcząc ze Mną, nigdy nie wygracie. Moja Moc jest Wszechmogąca. Żaden człowiek nigdy Mnie nie pokona. Jednak wielu będzie łamało Moje Serce, gdy będą próbowali konkurować ze Mną, ogłaszając się większymi ode Mnie i twierdząc, że ich wiedza jest lepsza od Mojej. Odejdźcie ode Mnie wy, niewdzięczni mężczyźni i kobiety - wasze grzechy bluźnierstwa nigdy nie zostaną zapomniane.

Jezus Chrystus

Zbawiciel Ludzkości

 

Chrześcijanie najbardziej będą prześladowani przez chrześcijan

orędzia "Ostrzeżenie" 02.11.2013, godz. 20:30

Moja szczerze umiłowana córko, muszę przynaglić wszystkie dzieci Boże, aby zjednoczyły się w modlitwie za Mój Kościół na Ziemi.

Ciężko Mi na Sercu w tym czasie, gdyż wielka nienawiść jest okazywana tym, którzy są praktykującymi chrześcijanami. Prześladowania chrześcijan będą we wszystkich krajach i obejmą one wszystkich, którzy obecnie cieszą się wolnością w spełnianiu praktyk religijnych oddających Mi cześć. Chrześcijanie najbardziej będą prześladowani przez chrześcijan. Najgorsze biczowanie Mojego Ciała na Ziemi będzie pochodziło od wewnątrz, gdy brat zwróci się przeciwko bratu, a siostra przeciw siostrze. Wkrótce zobaczycie zapowiedzi nowych modlitw, które zostaną wprowadzone do nowej liturgii. 

Główne zmiany będą odnosiły się do Komunii Świętej, gdy zostanie ona przedstawiona jako coś, co ma niewiele wspólnego z Moją śmiercią na Krzyżu, kiedy oddałem Moje Ciało za wszystkich grzeszników. Głosząc, że Komunia Święta oznacza łączenie całej ludzkości przed Bogiem w jedno, będziecie Mnie obrażali, ponieważ byłoby to sprzeczne z Prawdą. Prawda nie będzie już oznaczała Prawdy, ponieważ tak wielu powtarza  kłamstwa, popada w przesadę i nie pojmuje, jak łatwo można manipulować Prawdę. Kiedy Prawda jest przekręcana w subtelny sposób, wielu nie zauważy zmian, gdy już nie będzie się przestrzegać Prawdy. Kłamstwa zajmą miejsce Prawdy, podzielą ludzkość i spowodują oddzielenie od Boga, co poprowadzi do zniszczenia.

Zawsze miłujcie Prawdę, gdyż bez niej słońce zgaśnie, księżyc nie będzie dawał już światła, kiedy zapadnie noc i gwiazdy przestaną świecić w tych dniach, co będzie zapowiedzią ostatecznej ciemności, zanim przyjdę odzyskać Moje Królestwo.

Do tego czasu, tylko Prawda będzie was ratować.

Wasz Jezus

 

Moi wierni uczniowie, w tym księża i wyświęceni słudzy wszystkich chrześcijańskich wyznań, pozostaną przy Moim Boku

orędzia "Ostrzeżenie" 01.11.2013, godz. 23:17

Moja szczerze umiłowana córko, zły duch rozprzestrzenia się i ma to wpływ na wszystkich, którzy zaciekle sprzeciwiają się tym Orędziom. Doprowadzi to do coraz większej nikczemności, kłamstw i wyrafinowanych knowań mających na celu powstrzymanie tej Misji. Musicie ignorować tych, ze złymi językami i tych, których zżera duchowa zazdrość, a którzy zrobią wszystko, aby spróbować zniszczyć tę Moją Misję przynoszącą wszystkim zbawienie.

Mówię do was wszystkich, którzy idziecie za Mną, te Orędzia są dla was zbyt ważne, abyście zwracali uwagę na tych, którzy nienawidzą was w Moje Imię. Ponieważ to Ja, Jezus Chrystus jestem celem ich nienawiści. Pamiętajcie o tym. Jednak, z powodu ich pychy wydaje im się, że działają oni w ten sposób dlatego, że Mnie kochają. Muszą oni wiedzieć, że nigdy nie dałbym nikomu pozwolenia na mówienie takich kłamstw i rozpowszechnianie nikczemnych plotek o innych duszach w Moje Imię.

Jedynie Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, mam Władzę, aby ujawniać wam Prawdę w tych czasach. Prawda zaniepokoi wielu i Prawda będzie gorzka do przełknięcia, a ponieważ ma tak wielką wagę, to tylko ci, którzy mocno Mnie kochają będą w stanie ją zaakceptować. Prawda, bez względu na to, jak trudna jest dla was do strawienia, wyzwoli was.  Ona otworzy wam oczy na zło, kiedy udaje ono dobro; na złych ludzi, którzy rozpowszechniają bluźnierstwo, a twierdzą, że głoszą Moje Słowo i na Moich wrogów, którzy chcą zniszczyć dzieci Boże.

W każdym narodzie pojawi się wielu fałszywych proroków, którzy powstaną, by głosić, że kłamstwa wylewane z ust antychrysta są prawdą. Powiedzą również, że antychryst jest Mną. Będą oni mówić wszystko o Ewangelii, co będzie wydawało się być poprawne i wykorzystają fragmenty Pisma Świętego, łącznie z cytowaniem Moich Słów, aby usprawiedliwić swoje nikczemne posłannictwo. Ale wy, którzy Mnie znacie, zawsze wykryjecie kłamstwa i herezje ukryte w ich tak zwanych proroczych słowach. Będą oni zaprzeczać tym Orędziom i uznają Moje Słowo za herezję. Teraz jest czas, aby oddalić te wszystkie głosy, które zachęcają was do słuchania ich, a nie Mnie. Nadal musicie przypominać sobie Prawdę zawartą w Świętej Ewangelii. Musicie słuchać Mnie, gdy was pouczam.

Wkrótce, wszyscy ci, którzy prowadzili Mój Kościół w przeszłości, ci wszyscy, którzy zapewniają dzieciom Bożym Prawdziwe Słowo Boże w Moim Kościele i wszyscy ci, którzy pozostaną wierni Prawdzie, zostaną zepchnięci na bok. Kościół katolicki dokona wielu niepokojących wypowiedzi, co do tego, dlaczego musi się zmienić i ulepszyć każdą część swojej struktury. Wykorzysta tych, co grzeszyli w Moim Kościele i tych, którzy Mnie zdradzili, jako uzasadnienie wywrócenia Mojego Kościoła na lewą stronę. Wielu z Moich wyświęconych sług zostanie wyeliminowanych i stanie się kozłami ofiarnymi. Wielu będzie wyśledzonych i zanim zostaną całkiem odsunięci, pozbawieni będą swojego dobrego imienia przy pomocy kłamstw, jak również innych pomówień. W ten sposób wielu wyświęconych sług zostanie odprawionych z Mojego Kościoła, aby wrogowie Boga mogli od środka przejąć pełną władzę nad Kościołem. Publicznie będzie się chwaliło wszelkie kalumnie rzucane przez wrogów Boga na Moje wyświęcone sługi i przedstawią je, jako coś dobrego, aby dobre imię Kościoła pozostało nienaruszone.

Och, jak bardzo wy wszyscy zostaniecie oszukani i jak głęboko Prawda zostanie zatajona, ukryta, a następnie zlekceważona. Wszystkie te zmiany będą w przyszłości następowały szybko, a rozprzestrzenianie się tych rzeczy, zaskoczy wielu.  Pośród tego wszystkiego, będzie panowało zamieszanie, strach, smutek i wielkie cierpienie. Mój Kościół będzie tak podzielony, że całe zaufanie złożone w jego wnętrzu zostanie utracone. Wytworzy to wielki lęk, a następnie, w sposób, który początkowo nie będzie wydawał się jasny, Kościół katolicki będzie wiodącą siłą w nowej jednej światowej religii. Ta nowa obrzydliwość ogłosi wielką miłość do najuboższych i głodujących. Ale nie będzie głosiła Mojego Słowa ani nie pozostanie wierna Mojemu Kościołowi. Jednak Mój Kościół nadal będzie żył.

Moi wierni uczniowie, w tym księża i wyświęceni słudzy wszystkich chrześcijańskich wyznań, pozostaną przy Moim Boku. Moja reszta przetrwa próbę czasu i nigdy nie umrze, gdyż Ja Jestem Kościołem. Ja nigdy nie mogę zostać zniszczony.

Wasz Jezus

 

Kiedy brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i będziecie grzeszyli przeciwko Mnie

orędzia "Ostrzeżenie" 31.10.2013, godz. 23:30

Moja szczerze umiłowana córko, tak wielu nie chce słuchać Mojego Głosu, ponieważ nie wiedzą, Kim Ja Jestem. Wielu twierdzi, że Mnie zna, ale to tylko z powodu swojej błędnej, ludzkiej interpretacji są przekonani, że rozumieją, Kim Ja Jestem i co zrobiłem, aby ich uratować z otchłani, która czeka dzieci Boże, jeśli nie poproszą Mnie o wybaczenie.

Wolna wola jest darem pochodzącym od Mojego Ojca. Jednak wolna wola może zakłócić ludzkie dążenie do poszukiwania Miłości Boga. Ale Mój Ojciec dał swoim dzieciom ten Dar. Tak bardzo jest On hojny. Tak bardzo kocha On swoje dzieci. Ten Dar, który dał im wolność poruszania się po Ziemi, smakowania jej owoców i ogarniania jej piękna. Lecz człowiek skuszony przez szatana nadużył zaufania Mojego Ojca. A wtedy został on zniewolony przez szatana i zawarł z nim pakt, przez co grzech nadal będzie oddzielał wszystkie dzieci Boga od Niego.

Dar Mojej śmierci na Krzyżu oznaczał przerwanie tej nienaturalnej więzi między człowiekiem a szatanem. Zatem umożliwiłem człowiekowi szukanie zbawienia poprzez odpuszczenie grzechów, przez Moją śmierć na Krzyżu. Oznacza to, że ludzie odtąd są w stanie wymknąć się z uchwytu szatana, ale tylko ci, którzy idą za Mną służąc z pełną pokorą, naprawdę mogą zyskać zbawienie. Jeśli nie jesteście w stanie otwarcie wyznawać wobec Mnie, Jezusa Chrystusa, w akcie pojednania waszych słabości, grzechów i waszej nienawiści wobec drugiego człowieka, nie staniecie się czyści. Bez czystości duszy, nie jesteście w stanie stać się pokornymi w Moich Oczach. Kiedy brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i będziecie grzeszyli przeciwko Mnie. Grzesząc przeciwko Mnie, będziecie robić to na wiele sposobów.

Wzmocnicie swoją pożądliwość, chciwość, a przede wszystkim pychę. A wtedy będziecie zachowywali się tak, jakbyście byli w pełni kompetentni, mądrzejsi i lepsi od innych. Wtedy będziecie osądzać innych. Później przejdziecie do kolejnego etapu. Będziecie wyśmiewać się z tych, którzy są w prawdziwej jedności ze Mną, uznając ich za niedoskonałych. Następnie wymyślicie oszczerstwa przeciwko tym wszystkim, którzy pozostają Mi wierni. Mimo tego, będziecie przekonani, że jesteście napełnieni Duchem Świętym. Ale to nie Duch Święty, będzie was inspirował. Będzie to natomiast zły duch, który opanuje wasze dusze i będziecie uważali, że jesteście prowadzeni przez Niebiosa.

Kiedy mówicie, że Mnie reprezentujecie i jesteście w lepszej sytuacji od innych, będąc częścią Mojego Królestwa, wtedy mówicie o Mnie kłamstwa i to wy potrzebujecie modlitwy innych. Na tym etapie jesteście w połowie drogi do otchłani piekła i bez Mojej interwencji będziecie zgubieni.

Przyjmijcie Moje Orędzia. Weźcie je sobie do serca i zapytajcie: „Jezu, czy to Ty? Czy ja naprawdę potrzebuję Twojej Pomocy?” a Ja udzielę wam odpowiedzi.

Wasz Jezus

 

Gdy Duch Święty ogarnie duszę, będzie ona wzrastała, szybko będzie przyciągana do Woli Mojego Ojca i odpowie z całkowitym poddaniem

orędzia "Ostrzeżenie" 30.10.2013, godz. 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Mój Święty Duch zstępuje na osobę, dzieje się wiele rzeczy. Pierwsze uczucie to oszołomienie i niedowierzanie. Drugim jest poczucie przytłoczenia przez coś tak potężnego, że czyni tę osobę całkowicie zależną od Świętej Woli Boga. Zniknie wiara w nadrzędność własnego ludzkiego intelektu, gdyż intelekt nie ma już wtedy żadnej znaczącej roli do odegrania. Zamiast tego, dusza będzie przeniknięta wiedzą, intuicją i pojmowaniem tego, co znajduje się poza jej własną wątłą ludzką interpretacją.

Gdy Duch Święty ogarnie duszę, będzie ona wzrastała, szybko będzie przyciągana do Woli Mojego Ojca i odpowie z całkowitym poddaniem. Kiedy już początkowy strach osłabnie, taki człowiek będzie odczuwał głęboki pokój i przestanie się już obawiać tego, że zobaczą go głoszącego Słowo Boże. Nie będzie już dbał o to, co ludzie pomyślą, bo z jego ust wypłynie Prawda. Osobowość duszy, niezależnie od tego czy jest wylewna czy nieśmiała, zejdzie na drugi plan i stanie się mało istotna, jeśli chodzi o sposób głoszenia Słowa Bożego.

Wszystkie dusze, które otrzymały Dar Ducha Świętego - bez wyjątku - poddadzą własną wolę Woli Mojego Ojca. Gdyż dusze, które prawdziwie zostały pobłogosławione Darem Ducha Świętego, a których rolą będzie szerzenie Słowa Bożego, będą z tego powodu cierpiały. Jednak Płaszcz Bożej Miłości przykryje te dusze, gdy będą maszerowały naprzód bez strachu i z odwagą będą głosiły Prawdę. Ci, którzy głoszą Prawdę Mojego Nauczania w pogańskich czasach i kiedy Mój Kościół odpadnie od Prawdziwej Wiary, otrzymają dodatkową siłę po to, by Mój Głos był słyszany. Ta siła będzie pochodziła od Boga, Mojego ukochanego Ojca. Przez Moc Siły Boga,wielu z armii szatana nawróci się, natomiast pozostała część zostanie zniszczona.

Duch Święty, jak miecze palących płomieni, przeniknie serca wszystkich tych, którzy słuchają i którzy przyjmują Prawdę.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta

orędzia "Ostrzeżenie" 29.10.2013, godz. 19:30

Moje słodkie dziecko, całe Niebiosa łączą się w jedności z moim Synem, aby przyjść z pomocą tym świętym kapłanom, którzy znajdą się w samym środku wielkiej bitwy. Tak wiele z tych szlachetnych dusz będzie musiało znosić okropny ból i cierpienie, gdy będą musieli być świadkami herezji, które wypłyną z wnętrza Kościoła. Będą oni odczuwać zamęt w głowie i ogarnie ich strach, a wielu poczuje, że nie ma się gdzie zwrócić. Wtedy będą musieli zwrócić się do mnie, prosząc mnie o Poświęcenie ich  mojemu Synowi, aby mógł On wylać na nich każdą kroplę Swojej Drogocennej Krwi. Gdy okryje ich takim Darem, wtedy będą wiedzieli, co robić. Muszą oni wiedzieć, że już od tak wielu wieków ostrzegam moje dzieci przed tą nikczemna apostazją, która jest planowana przez złego ducha. 

Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta, a teraz z powodu ujawnienia Prawdy wielu poczuje strach i będzie cierpiało ból Biczowania mojego Syna. Kościół Mojego Syna będzie prześladowany, zostanie zniszczony i zbezczeszczony - aż w końcu zostanie w nim umieszczony tron, na którym zasiądzie antychryst. Z tego miejsca antychryst stwierdzi, że jest Chrystusem i że świat będzie przez niego zbawiony.

Przyjmując te kłamstwa, odrzucacie Prawdę. Ignorując Prawdę, uwierzycie w zmyśloną sieć oszustwa, utkaną przez złego ducha i wpadniecie w przygotowaną pułapkę. Gdy już znajdziecie się w tej pułapce, będziecie kuszeni do naśladowania tłumów, które w każdym narodzie będą oddawały wielki szacunek antychrystowi. Proszę, dzieci, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, by walczyć z herezją, która obejmie Kościół mojego Syna na Ziemi.

Modlitwa Krucjaty (125) O obronę Najświętszego Słowa Bożego

O Matko zbawienia, pomóż mi, pokornemu słudze Bożemu, abym bronił Twojego Najświętszego Słowa w czasach męki. Poświęć mnie, droga Matko, Twojemu Synowi, aby On mógł mnie okryć swoją Drogocenną Krwią. Przez wstawiennictwo twojego Syna, Jezusa Chrystusa, udziel mi, łaski, siły i woli pozostania wiernym Nauczaniu Chrystusa w czasach Ucisku, który będzie pochłaniał Jego Najświętszy Kościół na Ziemi. Amen.

Idźcie do mojego Syna, drodzy słudzy Chrystusa. Należycie do Niego. On pomoże wam podczas prześladowań. On nigdy nie opuści was w potrzebie.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Mój Kościół został zbudowany na Prawdzie i nic oprócz Prawdy nie powinno płynąć z jego ust

orędzia "Ostrzeżenie" 27.10.2013, godz. 23:30

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Mój Kościół będzie powszechnie wychwalany przez dumny i świecki świat, wiedzcie wówczas, że dwa oddzielne podmioty są już bliskie połączenia w jedno. Gdy Mój Kościół obejmie świecki świat, stanie się przez to politycznie motywowany i będzie szukał uznania w świecie polityki i biznesu, wiedzcie wtedy, że Ja nigdy nie tolerowałbym takiego działania.

Mój Kościół został zbudowany na Moim Słowie. Mój Kościół został zbudowany na Prawdzie i nic oprócz Prawdy nie powinno płynąć z jego ust. Gdy Mój Kościół wypowiada się na Mojej Mocy przeciwko grzechowi, to zawsze będzie doznawał krytyki, gdyż człowiek zawsze będzie bronił grzechu. Grzech czyni jego życie bardziej znośnym dla niego i innych, dlatego usilnie będzie się on starał głosić, że piekło jest nonsensem. Kiedy Mój Kościół mówi tylko o tym świecie, jego nieszczęściach, problemach, cierpieniu człowieka, a nie głosi Słowa Bożego, oddziela się ode Mnie. Tylko ci w Kościele, którzy pozostają wierni temu, czego ich uczyłem, mogą naprawdę powiedzieć, że należą do Mojego Kościoła. Mój Kościół składa się tylko z tych, którzy mówią Prawdę.

Gdy ci z Mojego Kościoła, odrzucą Mnie, Jezusa Chrystusa, wtedy duch zła wejdzie w ich obszar. Ja Jestem wypychany z Mojego Kościoła. Ja nie Jestem już czczony tak, jak kiedyś. Moje własne Słowa nie są już wykorzystywane do głoszenia Prawdy. One są przekręcane, by tolerować słowa, czyny i działania, które nie pochodzą ode Mnie. Ani też nigdy nie będą ode Mnie pochodziły. Moje Słowo nie może zostać zmienione i każdy człowiek, który weźmie Moje Słowo i zbezcześci je, będzie cierpiał wieczne potępienie.

Wasz Jezus

 

 

Nie będę stał z boku i patrzył, jak niszczycie swoje życie, które może być wasze na wieczność

orędzia "Ostrzeżenie" 26.10.2013, godz. 17:52

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy ludzie starają się ustalić, którym dzieciom Bożym pragnę przynieść Moje Miłosierdzie - to odpowiedź jest taka, wszystkim z nich. Nie faworyzuję nikogo, bo kocham każdą zrodzoną duszę, z których każdą stworzył Mój Ojciec. Żadna dusza nie może być wyłączona z tej Mojej ostatniej Misji ratowania ludzkości. Przyszedłem przynieść zbawienie wszystkim ludziom.

Zapytajcie jakiegokolwiek dobrego rodzica, czy poświęciłby jedno dziecko dla innego, a on ci tak powie. Bez względu na to, jak źle się zachowują i ranią mnie, nigdy bym ich nie odrzucił, bo są one częścią mojego ciała. Tak samo jest z wrogami Boga. Oni go obrażają i sprawiają Mu wielki smutek, ale On wciąż ich kocha, gdyż oni pochodzą od Niego, chociaż są wygłodzeni z powodu grzechu ludzkości.

Możecie zapytać, jak to jest, czy mogę przebaczyć tym, którzy najbardziej Mnie ranią? Tym, którzy biczują innych i sprawiają im ból i cierpienie? To dlatego, że ich kocham. Zawsze będę kochał grzesznika. Brzydzę się ich grzechów, ale zawsze będę czekał, aby ich objąć.

W tej Misji chodzi o przebaczanie. W całości dotyczy ona ratowania dusz. Choć Moje Słowa mogą być czasem ostre, to są one wam dawane, ponieważ was kocham i nie mogę znieść myśli, że was stracę. Ci, którzy Mnie zdradzili z powodu życiowych ambicji, nie muszą się obawiać, aby przyjść do Mnie i prosić Mnie o pomoc. Tęsknię za wami. Ja Jestem smutny, ale użyję wszelkiej interwencji bez naruszenia Przymierza Mojego Ojca, jeśli chodzi o wolną wolę, która zawsze pozostanie wasza, aż do nowego początku. Nic co zrobicie nie oddzieli was ode Mnie, gdy poprosicie Mnie o wybaczenie.

Ogarnę świat Moim Miłosierdziem, a z powodu każdego grzesznego aktu wprowadzanego przez Moich wrogów, aby przyciągnąć was do błędu, obiecuję, że będę interweniował. Nie rzucę was wilkom, które chcą was pożreć. Nie będę stał z boku i patrzył, jak niszczycie swoje  życie, które może być wasze na wieczność.  Będę podtrzymywał was, byście nie upadli, aż do czasu, kiedy będziecie musieli podjąć ostateczną decyzję. Nie pozwolę tak łatwo odejść waszym duszom. Umarłem okrutną śmiercią, aby was uratować. Tym razem będziecie świadkami najmocniejszej Boskiej Interwencji podjętej, by was odzyskać. Jesteście Moi. Ja Jestem wasz. Bestia nie zdobędzie łatwo dusz, gdyż Ja jestem Bogiem, niezmierzoną siłą. Ja Jestem Wszechmocny. Szatan nie ma nic, ale jego przebiegłość przyciągnie tych, którzy są słabi pośród was. Wzywam was wszystkich, którzy Mnie kochacie, abyście się modlili, żeby słabi przyjęli Moją Boską Interwencję z miłością w sercach.

Wasz Jezus

 

czytaj dalej ...

 

 

reklama:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Darmowy Katalog Stron  profil strony     ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl oredzia-ostrzezenie.blogspot.com     ostrzezenie-oredzia.blog.onet.pl      znak-krzyza-na-niebie.blog.pl/      oredzia-ostrzezenie.bloog.pl/       oredziaostrzezenie.wordpress.com/ film o orędziach ostrzeżenie na YouTube